Vår affärsidé är att i partnerskap med oberoende resebyråer skapa ekonomiska och administrativa fördelar genom ett frivilligt kedjesamarbete. Bland våra partners återfinns såväl affärsresebyråer som grupp & konferens- och privatresebyråer.

Totalt är vi idag cirka 100 fristående privatägda resebyråer med varierande storlek och verksamhet.

Vi erbjuder våra partners del i ett rikt nätverk av likasinnade entreprenörer och fördelaktiga gemensamma leverantörsavtal. Vi står även till tjänst med support och assistans i branschrelaterade frågor genom vårt centrala kontor som består av en liten personalstyrka med lång branscherfarenhet och ett brett kontaktnät.

Är du intresserad av att veta mer om Travel Support Partners är du välkommen att kontakta någon av oss:
Hans Nohrenius, Lilian Norman och Peter Lindberg
partners@travelsupport.se, telefon: 08 – 409 255 00.

Fristående resebyråer i stark samverkan

We support your business