Travel Support Online har som huvuduppgift att utveckla och producera onlinetjänster som stödjer resebyråer i deras verksamhet.

Genom att flera resebyråer delar på kostnaden uppnås kostnadsfördelar för den enskilda resebyrån. Vi sköter idag drift och underhåll av Amadeus cytric Travel & Expense (cytric) till ett antal resebyråer.

cytric är ett Internetbaserat självbokningssystem som vänder sig till företagsresenären och/eller resebeställaren. Fördelen med att använda cytric, jämfört med att boka direkt på leverantörens hemsida, är dels tillgången till ett stort antal leverantörer i samma bokningsmotor och att lägsta pris kan säkerställas genom funktionen ”Sök bästa pris”. Den totala resekostnaden minskar och reseprocessen blir snabbare och mer effektiv för slutkund medan kvalitetskontroll och biljettutskrift sker hos resebyrån.

Vill du veta mer om Travel Support Online och ta steget till en mer ”civiliserad” form av självbokning är du välkommen att kontakta Tony Byström, tony.bystrom@travelsupport.se eller telefon 08-409 255 60.

Fristående resebyråer i stark samverkan

We support your business