Samverkan som lönar sig…

Vår affärsidé
Vår affärsidé bygger på att utveckla och producera tjänster som riktar sig till alla typer av reseföretag.

Neutral partner
Vi är ett helt neutralt support & utvecklingsföretag vars uppgift är att skapa bättre förutsättningar för våra partnerbolag och deras kunder.

Vi begränsar aldrig partnerbolagets möjligheter att agera på marknaden.

Gemensam utveckling
Många reseföretag har inte möjligheten att bedriva en kostsam och tidskrävande utveckling som är nödvändig för att inte tappa i konkurrenskraft. Hos oss arbetar ett team av specialister och resekonsulter som säkerställer tillgång till kompetens.

Alla vill göra mer av det man är bäst på
Vi utvecklar och erbjuder stödtjänster som kan bidra till att partnerbolaget får maximal tid över att ge ökad kundservice och tid över att erövra nya kunder.

Ökad konkurrenskraft
Vi vill ge partnerbolagen möjlighet att växa och förbättra sitt tjänsteutbud, vilket ger förutsättningar för effektivisering och förbättrad lönsamhet.

Vi tror på principen att ni själv väljer vilka tjänster från oss ni vill använda.

Samverkan ger stordriftsfördelar
Vi tror på ett samlat agerande när det gäller inköp och utveckling som ger fördelar för alla parter i en marknad med ökade krav på effektivisering.

Våra partnerbolag verkar inom Affärs-, Privatresor, Group & Event, Online och Reseproduktion.

117 fristående reseföretag nyttjar redan våra tjänster

Philip Locklund, CEO
info@travelsupport.se

Fristående resebyråer i stark samverkan

We support your business